Op Nujouwnieuws.nl kun je berichten, blogs, columns, regionaal nieuws, nationaal nieuws, internationaal nieuws, en andere interessante informatie (vanaf nu "nieuwsitem" genoemd), delen. Hierop kun je weer reageren en in discussie gaan met anderen. En omdat Nujouwnieuws.nl geen eenheidsworst is waar alleen "links" of "rechts" een stem heeft, kunnen discussies dan ook hoog oplopen. Dus, om één en ander in goede banen te leiden zijn er huisregels. Het niet naleven van deze huisregels leidt van het verwijderen van nieuwsitems en reacties, tot het tijdelijk -of permanent- blokkeren van je account. Lees de huisregels dus goed door voordat je op "aanmelden" klikt in het registratieformulier.


DUBBELE ACCOUNTS
Het is niet toegestaan meerdere accounts te hebben. De moderators zijn bevoegd een ban te geven als vermoedt wordt wanneer personen meerdere accounts hebben op Nujouwnieuws.nl.


FATSOENLIJK NEDERLANDS
Bij het plaatsen van een nieuwsitem, of een reactie, maak je gebruik van fatsoenlijk Nederlandse taal. Geen enkele scheldpartij heeft een eind gemaakt aan iemands opvatting. Scheldtirades worden dan ook niet geaccepteerd. Deze reacties worden verwijderd.


NEDERLANDSE TAAL
Het is niet verboden om nieuwsitems van buitenlandse sites te delen. Voorwaarde is wel dat de inleiding en de titel van het bericht op Nujouwnieuws.nl vertaald moet zijn in het Nederlands. Nieuwsitems zonder Nederlandse inleiding worden verwijderd. Reacties in een andere taal worden eveneens zonder discussie verwijderd.


NIEUWSITEMS PLAATSEN
Zorg ervoor dat de nieuwsitems die je plaatst dezelfde titel en inleiding hebben als het originele nieuwsitem. Nieuwsitems die een (totaal) andere titel en/of inleiding hebben dan het originele nieuwsitem, of nieuwsitems die volledige onzin uitkramen of onwaarheden verspreiden, of nieuwsitems die verwijzen naar een link die niet bestaat, worden aangepast of verwijderd.
DUBBELE NIEUWSITEMS & REACTIES
Om de database zo schoon mogelijk te houden worden alle dubbele of soortgelijke nieuwsitems en dubbele reacties verwijderd.


BELEDIGING & RACISME
Beledigingen en racisme op basis van iemands (schijnbare) uiterlijk worden niet getolereerd. Reacties en nieuwsitems van dit niveau worden dan ook verwijderd.


BEDREIGING
Wettelijk gezien is Nujouwnieuws.nl verplicht om alle bedreigingen aan het adres van wie dan ook, in ieder geval te verwijderen - en dat gebeurt dus ook. Dit is een vrij duidelijke regel die geen nadere toelichting vereist.


SPAM & ADVERTEREN
Nujouwnieuws.nl is geen advertentie site. Reacties en nieuwsitems die verwijzen naar websites die goederen of diensten aanbieden, worden dan ook verwijderd. Als je wilt adverteren kan dat door contact op te nemen via adverteren@email.com


ADULT
Pornografisch materiaal wordt verwijderd.


COPYRIGHTS
Door de vernieuwde auteurswet is het niet meer toegestaan om volledige teksten te kopiëren en op Nujouwnieuws.nl te plaatsen. Korte stukjes zijn wel toegestaan daarom heb je maximaal 500 tekens voor de inleiding van je nieuwsitem.

Het in de reacties plaatsen van volledig gekopieerde teksten, uit websites met betaalde toegang, worden eveneens verwijderd.


AVG
Door akkoord te gaan met de huisregels geef je tevens toestemming dat je emailadres en IP adres(sen) worden opgeslagen voor toegangsdoeleinden op Nujouwnieuws.nl. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet gedeeld met- of verkocht aan- derden.