NuJouwNieuws - Nieuw Nieuws elke dag
04 december
2021

zaterdag

Huisregels   |   Help
Populair

Nederland
Algemeen (NL)
Economie (NL)
Politiek (NL)
Verkeer (NL)
Weer (NL)
Wereldwijd
Buitenland
Conspiracy
Gezondheid
Humor Satire
Kunst Cultuur
Lifestyle
Muziek
Natuur & Milieu
Opinie
Opmerkelijk
Showbizz
Sport
Technologie
Wetenschap

Media
Boeken
Film
Games
Internet
Radio
TV
Snel Zoeken
Zoek strikter

ALGEMEEN (NL)

'Mooi Dat D66 Gedetailleerde Afspraken Over Migratie Wil, Dan Kan Ik De Gevolgen Doorrekenen'


Bron: www.dagelijksestandaard.nl

‘Mooi dat D66 gedetailleerde afspraken over migratie wil, dan kan ik de gevolgen doorrekenen’ D66 zegt voorstander te zijn voor een regeerakkoord op hoofdlijnen, "afgezien van die onderwerpen waar gedetailleerde afspraken nodig zijn om de inzet van een partij zeker te stellen. Migratie is zo'n onderwerp voor D66", stelt de partij. Dr. Jan van de Beek ziet dat helemaal zitten: "Nou, dat is dan mooi, want bij duidelijke afspraken kan ik de gevolgen van die afspraken voor de Nederlandse schatkist doorrekenen."

Lees verder op www.dagelijksestandaard.nl >>Help mee NuJouwNieuws te laten groeien door dit bericht te delen op social media. Dank je wel!
17 Reacties  |  280 Clicks
0001
  Geplaatst door Inter02 7 maanden en 4 dagen geleden

REACTIES (17)

1
7 maanden en 3 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
1
-1
Volgens uitspraken van Jetten in het verleden wil D66 zo'n 50.000 arbeidsmigranten extra uit bijvoorbeeld Oost-Europa. Dat zou nodig zijn omdat er in Nederland (volgens CBS) een tekort aan productiemedewerkers die voor lage lonen willen werken bestaat. Hiermee is duidelijk wat D66 wil. Die wil niet de lonen verhogen om zodoende lager betaalde werknemers een beter bestaan te bieden maar laat hen liever in de uitkering en gaat goedkope arbeidskrachten uit het buitenland aantrekken. Wat zal beter betaalbaar zijn, de oplossing van D66 of beter gaan betalen en niet extra problemen creëren zoals onder andere nog grotere woningnood veroorzaken? 
2
7 maanden en 3 dagen geleden door Querido
2
-2
Daar komen de flut-berekeningen van Jan van Beek weer aan. Betaald door FvD. Die gaat ons weer vertellen dat migranten ons tientallen miljarden per jaar kosten.

Migranten zijn zelfs de oorzaak van het fileprobleem en de storingen op het spoor.

Wat een idioot.
3
7 maanden en 3 dagen geleden door Hendrianus
1
-1
@1 Helemaal met je eens dat productiewerk beter betaald moet worden. Er moet ook een duidelijk verschil in inkomen komen tussen het minimumloon en de bijstand. Als bijstand plus huursubsidie min of meer gelijk is aan het minimumloon dan is dat minimum loon veel te laag. Dan is de prikkel om te gaan werken minder. 

Verder wordt de arbeidsmarkt verziekt door mensen uit lage lonen landen naar de Nederlandse arbeidsmarkt te halen. De transportsector en de bouw zijn daar voorbeelden van. Men concurreerd Nederlandse bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs met een fatsoenlijk loon de bijstand in via de minimumloon, op zijn best, ontvangers uit bijv. het Oostblok. Dat is een schande waarvoor politici de ogen sluiten. 
4
7 maanden en 3 dagen geleden door Smurf
1
0
@3 Dat is juist het doel van de EU. Mensen aan de onderkant van de samenleving tegen elkaar uitspelen. En politici werken voor het bedrijfsleven. Dus het klopt allemaal wel. Alleen als je aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit, dan heb je gewoon heel veel pech. Of het is je eigen schuld dat je aan de onderkant zit. Had je maar harder moeten werken. Zoiets... Zo ziet men dat.

Persoonlijk ben ik het dus wel 100% met je eens. Maar de mensen die de baas zijn, willen dat wat jij en ik willen, onder geen enkele voorwaarde.
5
7 maanden en 3 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
1
-2
Er werd/wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de economische impact van migratie.

Niet alleen omdat de moeilijkheid zit in de rekensommen zelf die gemaakt worden, maar ook (vooral) in de politieke en normatieve belemmeringen:

1) Men mag de waarde van een mens niet berekenen;

2) Men mag zich niet schuldig maken aan 'het slachtoffer de schuld geven';

3) Men mag 'extreemrechts (lees: PVV en FvD) niet in de kaart spelen'.
6
7 maanden en 3 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
1
-2
Aanvulling op @5

Het eerste argument wordt weerlegd door de praktijk van alledag. Gezondheidseconomen rekenen aan de waarde van een mensenleven om gezondheidszorgbudgetten zó te verdelen dat de gezonde levensverwachting zo hoog mogelijk is. Verkeersveiligheidsdeskundigen doen iets dergelijks.

Het tweede argument steunt op de aanname dat migranten 'slachtoffers' zijn, bv. van arbeidsmarktdiscriminatie. Echter, juist dóór kennis van o.a. de fiscale verschillen, krijgt men inzicht in oorzaken als discriminatie, opleidingsniveau e.d. en kan men gerichter aan verbetering werken.

Ook het derde argument snijdt geen hout. Juist het ontstaan van een 'etnische onderklasse' is brandstof voor etnische tegenstellingen. Sturen op gunstige arbeidsmarktprestaties van immigranten is daarom nodig (zie bv Australië, Canada) en daarvoor is economische kennis nodig.
7
7 maanden en 3 dagen geleden door Wcommander
2
0
Mosterd na de maaltijd. Het korte termijn denken, later het ontbreken van Europese grenzen, het volkomen ontbreken van selectie, terugzending, stoppen van onterechte migratie heeft correctie onmogelijk gemaakt. Dit kleine landje heeft zichzelf veroordeelt tot een rampzalig leven door overbevolking, woningen tekort, en een te hoge fiscaliseringsgraad. Het veel te lage netto inkomen zal voor velen wonen alleen maar mogelijk maken, via toeslagen, compensatie regelingen en belasting aftrekregelingen. Daardoor lopen we ook Europese subsidies mis omdat we daarin nu al afwijken. Onze rijke bovenlaag voelt zich er wel bij denk ik.
8
7 maanden en 3 dagen geleden door Querido
2
-2
@6

Wat het meest politiek getint is aan de berekeningen van Jan van Beek zijn de aannames die er in gemaakt worden. En die aannames maken de berekeningen waardeloos.

Ik geef één voorbeeld. Bij de berekening van een "niet-westerse migrant" rekent hij ook alvast de kosten van de kinderen - "want die zullen ook laagopgeleid zijn en dus een laag loon verdienen en dus weinig belasting betalen en veel uitkeringen en toeslagen ontvangen". En dat doet hij dus ook met de daaropvolgende generatie.

En zo zit het vol met uit de lucht geplukte redeneringen. Gewoon naar de inhoud kijkend is het een flut-berekening.
9
7 maanden en 2 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
0
@8 , In Nederland hebben we een omslagstelsel. Veel verdienenden/hoog opgeleiden betalen veel belasting en dat wordt overgeheveld naar weinig verdienenden/laag opgeleiden die weinig belasting betalen en veel toeslagen/subsidies krijgen. Op basis van micro-data (zoals opleiding, Cito-score, belastingaangifte, uitkering, nationaliteit, enzovoort) van het CBS van alle Nederlanders wordt in het rapport gekeken naar uitgaven en inkomsten voor het rijk. Op basis van die data is vast te stellen dat er een sterke correlatie is tussen hoogte van de opleiding en de netto bijdrage aan de staat. Hoe hoger de opleiding des te meer is er sprake van een positieve bijdrage aan de schatkist. Oftewel hoog opgeleiden leveren geld op en laag opgeleiden kosten geld. Tevens is er sprake van een sterke correlatie tussen opleiding en Cito score. Hoe hoger de Cito score des te hoger is de opleiding. Er is met andere woorden een sterke correlatie tussen Cito score en de netto bijdrage aan de staat. Uit de micro-data van het CBS (alleen toegankelijk voor wetenschappers en onderzoekers) blijkt dat er sprake is van een negatieve netto bijdrage bij de 2e generatie niet-westerse migranten 
10
7 maanden en 2 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
0
Het geschrevene in @9 wordt bevestigd door een Belgisch rapport uit 2020. Op basis van Table 5 (bladzijde 53) is voor het werkzame leven (20-64 jaar) het absolute verschil tussen autochtonen en de 2e generatie allochtonen 217.440 Euro. (10571-5739 x 45). In Chart 11 (bladzijde 54) is te zien dat de kosten tot het 20e levensjaar en vanaf het 65e levensjaar bij autochtonen en 2e generatie allochtonen nauwelijks verschillen. De bijdrage van de 2e generatie is dus volgens deze schatting circa 217.440 Euro lager dan de nettobijdrage van autochtonen. Hieronder is de link naar het rapport te vinden.

[Link]
11
7 maanden en 2 dagen geleden door Querido
0
0
@9

Dat is allemaal bekend - en ik zeg dat zelf al in @8 . En als je een vergelijkbare groep Nederlanders neemt dan kom je tot dezelfde uitkomst. Zo werkt ons belastingsysteem en onze sociale zekerheid.

Wel zijn daar een hoop dingen over te zeggen. Iemand die 2 ton verdient krijgt ook kinderopvangtoeslag. En grootverdieners zijn heel handig in het omzeilen van belastingen. Maar goed - daar gaat het nu niet om.

Waar het om gaat is dat bij een immigrant alvast de kosten van zijn kinderen en kleinkinderen worden meegerekend. Dat is volslagen idioot - geen enkele wetenschapper (behalve Van Beek) zal dat doen. Hoe bedenk je het.
12
7 maanden en 2 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
0
@11 , Het rapport van Jan van de Beek berekent aan de hand van micro-data van het CBS de netto bijdrage van grootverdieners/hoog opgeleiden en kleinverdieners/laag opgeleiden. Dit is inclusief belastingvoordelen, subsidies, toeslagen, enzovoort die de grootverdieners (ook) weten binnen te halen. Onder de streep blijkt dat desondanks de netto bijdrage aan de schatkist bij de grootverdieners positief is en de netto bijdrage van de kleinverdieners negatief is. Ik kan nergens in het rapport van Jan van de Beek lezen dat hij de kleinkinderen van immigranten meerekent. Kleinkinderen van immigranten zijn 3e generatie (die bij de microdata van het CBS trouwens volledig autochtoon worden beschouwd). Jan van de Beek berekent de 1e en 2e generatie allochtonen. Elke volgende generatie (allochtonen) wordt niet apart berekend en kan trouwens niet apart worden berekend aangezien de micro-data de kleinkinderen van immigranten als 100% autochtonen weergeven. Jan van de Beek is niet de enige wetenschapper die de kosten van 2e generatie allochtonen berekent. In het door mij al eerder (in @10 ) vermelde wetenschappelijk Belgisch onderzoek wordt aangegeven dat de opbrengst voor de schatkist bij de 2e generatie immigranten 217.440 Euro lager is dan van allochtonen.

[Link]
13
7 maanden en 2 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
-2
Op sommige plekken (op internet) wordt kritiek geleverd of opmerkingen gemaakt betreffende het (nog) niet aanbieden van het rapport van Jan van de Beek en drie andere wetenschappers voor peer review. In dit verband kan ik melden dat er drie dagen geleden een crowdfunding actie is gestart ten behoeve van een Engelse vertaling van het rapport teneinde peer review en meer bekendheid te verkrijgen. "Het is ons inziens belangrijk - en velen hebben dat ook tegen ons gezegd - om het hele rapport naar het Engels te laten vertalen zodat in andere Europese landen, waar soortgelijke problemen spelen, men kennis kan nemen van het onderzoek en er mogelijk krachten gebundeld kunnen worden voor onderzoek op Europees niveau. Derhalve mijn verzoek voor een donatie voor de vertaling. Mijn dank is groot voor iedere bijdrage! Al het geld zal worden besteed aan vertalingen en/of distributie van het rapport, waarvan op website [Link] een verantwoording zal worden gegeven. Als we het doel niet halen dan besteden we het budget dat er wel is aan de vertaling van een uitgebreide geïllustreerde samenvatting (dat kost minder). Als we het doel (ver) overschrijden dan besteden we het extra geld aan vertalingen naar andere talen zoals Duits en Frans." [Link]
14
7 maanden en 2 dagen geleden door Querido
1
-2
@12

Voor wat betreft de kosten van de 3e generatie -> die berekent Van Beek zelf door extrapolatie van het kostenplaatje van de 1e generatie. Oftewel: hij belast een migrant - in de loop der tijd - met de vermeende kosten van de kinderen en kleinkinderen. En zegt dan dat dat de kosten van een migrant zijn.

Of heel concreet: persoon x komt in 2020 naar NL - daar berekent Van Beek de kosten van (op basis van de CBS micro-gegevens) en laat die kosten doorlopen tot het overlijden van de kleinkinderen van die migrant.

Ja, dan kom je wel aan 600 miljard. Ik noem dat belachelijk.

Even nog afgezien van het feit dat - als wij in NL geen migranten hadden toegelaten - vanaf 1970 ofzo - dan hadden we onze industrie en de Rotterdamse haven en Hoogovens en tuinbouw en slachterijen en nog veel meer, allang kunnen sluiten.
15
7 maanden en 2 dagen geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
0
@14 ,Jan van de Beek extrapoleert niet naar kleinkinderen omdat dit 3e generatie is die als zodanig niet teruggevonden kan worden in de micro-data. Er wordt uitgesplitst wat betreft netto bijdrage in autochtonen, 1e generatie westerse migranten, 2e generatie westerse migranten, 1e generatie niet-westerse migranten en 2e generatie niet-westerse migranten. De explosieve groei in de migratiekosten tot 600 miljard Euro in de komende 20 jaar komt door een verschuiving in de verhoudingen van de bevolkingsopbouw. Het aantal 65 plussers, zowel autochtonen alsook allochtonen, neemt sterk toe en daarmee ook de kosten. Dit moet door de werkende bevolking worden opgebracht. De autochtone bevolking (inclusief de 3e generatie immigranten die nu ook auchtochtoon is) groeit niet sterk genoeg om dit te bekostigen. Vandaar dat er immigranten gehaald of toegelaten worden die nodig zijn ter bekostiging. Er zijn met name hoog opgeleide migranten nodig maar die zijn er steeds minder aangezien in andere landen soortgelijke problematiek speelt of gaat spelen. Er komen zodoende hoofdzakelijk laag opgeleide immigranten waarbij het scenario van negatieve netto bijdrage zich gaat herhalen. Een piramidespel gaat zich ontvouwen waarbij steeds grotere aantallen immigranten nodig zijn om de boel in Nederland draaiende te houden. Dit piramidespel is niet vol te houden, de ingestroomde immigranten worden ook in groten getale 65 plussers die voor verder oplopende kosten voor de staatskas zorgen. Kortom, dit is geen oplossing.
16
7 maanden en 2 dagen geleden door Querido
0
0
@15

Uiteindelijk komen we dan wel bij de kern. Het is sowieso een race to the bottom - en migranten zijn slechts een middel om het einde uit te stellen. Kostenberekeningen = prima, maar voorlopig leveren ze meer op dan ze kosten. Daar hoef je geen econometrie voor te hebben gestudeerd. Het houdt onze maatschappij op peil en dat is voor de korte termijn wat telt. Niet die onzinsommetjes van Van Beek.

Mij doet het denken aan het einde van het Romeinse Rijk. En de Romeinen hadden dus ook geen oplossing.
17
7 maanden en 1 dag geleden door Graaier1000 [ BAN ]
0
0
Er zijn al eerdere cijfers bekend waardoor duidelijk wordt dat de kosten van migratie heel hoog zijn. Dat is een berekening door een ambtenaar van het CBS in 1988 en een rapport van CBS in 2003. Daarna in 2009 nog een motie van Tweede Kamerleden: "In mei dienden de Tweede Kamerleden Wilders (PVV), Rutte (VVD) en Verdonk (Trots op Nederland) een motie in om een analyse te laten maken van de kosten van de immigratie. Aanleiding was dat na een korte periode van daling de migratiecijfers weer zijn gestegen. De motie werd afgestemd."

Het Tweede Kamerlid Rutte vroeg in mei 2009 in een motie om een analyse van de kosten van immigratie. Die motie werd afgestemd. Kort daarna kwam Rutte aan de macht en had daardoor de mogelijkheid (ruim 10 jaar lang) om alsnog een analyse te laten maken. Dit heeft hij nagelaten. Waren dit de eerste tekenen dat hij aan sommige zaken geen actieve herinnering meer had?! [Link]

Login om te reageren


WEEK STIJGERS ALGEMEEN (NL)

Alle Nieuws

Nederland
Algemeen (NL)
Economie (NL)
Politiek (NL)
Verkeer (NL)
Weer (NL)
Wereldwijd
Buitenland
Conspiracy
Gezondheid
Humor Satire
Kunst Cultuur
Lifestyle
Muziek
Natuur & Milieu
Opinie
Opmerkelijk
Showbizz
Sport
Technologie
Wetenschap

Media
Boeken
Film
Games
Internet
Radio
TV
Je vindt ons via Google   |   Startpagina   |   Yahoo   |   Bing


Huisregels   |   Help   |   © Nu Jouw Nieuws 2016 - 2021.